giovedì 11 febbraio 2010

Venerdì torta, flambé e live!Venerdì 19 febbraio ore 21, Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 (Bolzaneto). Info e prenotazioni 010-7404707 - teatrogovi.it